Kotien
sisustussuunnittelu

Kotien sisustussuunnittelu alkaa käynnillä kohteessa, jolloin kartoitetaan suunnittelun tarve ja laajuus. Käynnin pohjalta pystymme laatimaan suunnittelutyöstä yksityiskohtaisen tarjouksen ja suunnittelutyön kustannukset saadaan määriteltyä tarkasti etukäteen. Tilauksesta ja kohteesta riippuen voimme laatia esimerkiksi sisustussuunnitelman, johon sisältyy tilasuunnittelu sekä pintamateriaalien, värien, tekstiilien, kalusteiden ja valaisinten valinnat ja sijoittelu. Sisustussuunnittelu voi käsittää myös vain jonkun osan edellä mainituista. Esimerkiksi edullinen, mutta paljon ratkaisuja tarjoava väri- ja tekstiilisuunnittelu voi toisinaan riittää.

materiaalinäytteitä sisustussuunnitelmasta

sisustussuunnittelu

Ideoita ja ratkaisuja käydään läpi toimistollamme palaverissa, joten mitkään valinnat eivät tule asiakkaalle lopussa yllätyksenä. Tilaajalle jää suunnittelusta piirustusten ja esityskuvien lisäksi väri- ja materiaalikartat, kaluste- ja varusteluettelot, sekä tuotteiden hankintapaikat hintatietoineen.

Tilasuunnittelu

Tekstiili- ja värisuunnittelu

Valaistus- suunnittelu

Ammattilaisen avulla sisustuksen suunnittelu on myös mukavaa. Sisustussuunnittelija osaa ottaa huomioon asiakkaan toiveet, tyylin ja budjetin. Suunnittelija huomioi kohteen mahdollisuudet ja rajoitukset, sekä osaa olla innovatiivinen asiakasta auttavalla tavalla. Hyvin suunniteltu kohde helpottaa myös toteutusta huomattavasti.

Suunnitelman dokumentit

Kaikki suunnittelupalavereissa läpi käydyt asiat kootaan yhtenäiseksi sisustussuunnitelmaksi, jonka tilaaja saa Pdf muodossa itselleen.  Sisustussuunnitelman avulla suunnitelman oleellisiin yksityiskohtiin ja yleisilmeeseen on helppo palata myöhemmin toteutusvaiheessa. Tämän visuaalisesti helppolukuisen suunnitelman lisäksi mukaan liitetään tarkat tuoteluettelot hintatietoineen ja hankintapaikkoineen. Pohjapiirrokset ja leikkauskuvat mittakaavassa saa mukaan erillisinä liitteinään.

Suunnitelman laajuus ja tarkkuus sovitaan tilausvaiheessa tarjouksella etukäteen. Aina ei ole tarpeen tehdä kaikkia mahdollisia piirrustuksia vaan vähemmälläkin ajatus tulevasta tilasta välittyy. Tällöin aikaa piirtämiseen ja paperitöihin ei käytetä niin paljon ja suunnittelukustannukset eivät karkaa korkeiksi. Toisinaan taas, kun projekti on laajuudeltaan ja taloudellisilta panostuksiltaan mittava, on paikallaan käyttää enemmän aikaa myös koneen ääressä ja tuottaa tilaa hyvin havainnollistavat 3D kuvat, sekä tarkat pohja-, leikkaus- ym. piirrokset, jotka nähtyään asiakas voi suunnitelman ratkaisut hyväksyä. Sisustussuunnittelu siis aina räätälöidään tarpeeseen ja varmistutaan siitä, että asiakas maksaa juurikin ja vain tarvitsemistaan tunneista, kohteen vaatimustason mukaan.

”Etsi yksinkertaista,

 luonnollista,

 hiljaista,

 vähäpätöistä,

 alkuperäistä –

           

 ja vielä uudelleen

                             luonnollista”

Knut Knutsen

Arkitekt